"כל חיי היה לי רק חלום אחד, להגשים את השאיפות הרבות שלי."