"אבל מארג'(אישתו), מה אם נבחר בדת הלא נכונה? כל שבוע אנחנו נרגיז את האל יותר ויותר."