"האמת היא בלתי ניתנת לערעור. רשעות יכולה לתקוף אותה, בורות עשויה ללעוג לה, אך בסופו של דבר, הנה היא."