"לשכוח כיצד לנטוע ולחפור באדמה זה כמו לשכוח את עצמנו."