"כוח בלתי מוגבל בידיהם של אנשים מוגבלים תמיד מוביל לאכזריות."