"אם משהו הוא קשה לעשייה, סימן שלא שווה לעשות אותו."