"האדם שאינו קורא אין לו יתרון על האדם שאינו יכול לקרוא."