"אני לא במצב לנהוג… חכה! אסור לי להקשיב לעצמי, אני שיכור!"