"הדרך הנפוצה ביותר בה אנשים מוותרים על הכוח שלהם היא ע"י חשיבה שאין להם כוח."