"'כדי להתחיל לחץ על כפתור כלשהו'. איפה הכפתור 'כולשהו'?!"