"עדיף להשאר בשקט ולהחשב כטיפש, מאשר לדבר ולהסיר כל ספק."