"על ציר זמן ארוך מספיק, אחוז ההישרדות של כולם יורד לאפס."