"ידעתי שהייתי תינוקת לא רצויה כשראית שצעצועי האמבטיה שלי הם טוסטר ורדיו."