"אני הצלחתי על ידי כך שאמרתי את מה שכל האחרים חושבים."