"תמיד תלווה כסף מפסימיסט, הוא לא יצפה לקבל אותו בחזרה."