"האמיצים אולי לא יחיו לנצח – אבל הזהירים לא חיים בכלל."