"למי שמקריב חירות בשביל ביטחון, לא מגיע אף אחד מהם."