"החוקים רק נותנים לאנשים את הזכות לרדוף אחרי אושר. אתם חייבים לתפוס אותו בעצמכם."