"אל תגיד שהעולם חייב לך מחיה. העולם לא חייב לך כלום. הוא היה כאן קודם."