"אם אתם לא יכולים להסביר את זה בפשטות, אתם לא מבינים את זה טוב מספיק."