על מנת להיות בלתי ניתנים להחלפה, אתם חייבים תמיד להיות שונים."