"כל עוד אתם יודעים שגברים הם כמו ילדים, אתם יודעים הכל!"