"החיים הם רצף של שיעורים שחייבים לחיות אותם על מנת להבין."