"חצי מהזמן שאתם חושבים שאתם חושבים, אתם בעצם מקשיבים."