"המין האנושי חייב לשים קץ למלחמה לפני שהמלחמה תשים קץ למין האנושי."