"ישנם רק שני כוחות שמאחדים את בני האדם – פחד ועניין."