"שמחה לעיתים קרובות מתגנבת דרך דלת שלא ידעת שהשארת פתוחה."