"כשאנו מביעים את הכרת התודה שלנו, אנו חייבים לעולם לא לשכוח שהבעת התודה הגדולה ביותר היא לא להוציא מילים, אלא לחיות לפיהן."