"שלמות אינה בת השגה, אך אם אנו רודפים אחרי שלמות אנו יכולים לתפוס מצוינות."