"אמת המידה למי אנחנו היא מה שאנחנו עושים עם מה שיש לנו."