תשובתו של חולה סופני

ראיינתי אדם שהוא חולה סופני ושאלתי בעדינות "איך זה לקום כל בוקר ולדעת שאתה מת לאט לאט?".

הוא ענה לי "איך זה לקום כל בוקר ולהעמיד פנים שאתה לא?".