"פנינים אינן מונחות על חוף הים. אם אתה רוצה אחת אתה צריך לצלול בשבילה."