"אהבה שמחה כשהיא יכולה להעניק משהו. האגו שמח כשהוא יכול לקחת משהו."