"להפסיד זה לא הכישלון הגרוע ביותר, לא לנסות זה הכישלון האמיתי."