"מה שאנשים אחרים אומרים עליך זאת המציאות שלהם לא שלך."