"מה שאתה יכול לעשות, או חולם שאתה יכול לעשות, התחל זאת. אומץ מכיל גאונות, כוח וקסם."