"הצלחה היא לא סופית, כישלון הוא לא גורלי: זה האומץ להמשיך שנחשב."