"אין בושה בפחד, אמר לי אבי, מה שמשנה זה איך אנו מתמודדים איתו."