"זה לא שאני כזה חכם, אני פשוט נשאר עם בעיות למשך זמן ארוך יותר."