"אם אינך יכול להסביר את זה בפשטות, סימן שאתה לא מבין את זה טוב מספיק."