"אני בוחר להיות בלתי ניתן לעצירה. אני גדול יותר מכל הדאגות והפחדים שלי. הכח של אחרים מחזק אותי על בסיס יומי. אני מתמקד במטרה שלי. אני סומך על האינטואיציה שלי וחי חיים מלאי אומץ."