"הספק הרג יותר חלומות מאשר שהכישלון אי פעם יהרוג."