"לפעמים אתה לעולם לא תדע את הערך של הרגע עד שיהפוך לזיכרון."