"אינני מפחד מהמוות. הייתי מת למשך ביליוני שנים לפני שנולדתי, ולא סבלתי אפילו מטיפה קטנה ביותר של אי נוחות מכך."