"הדרך הטובה ביותר לעודד את עצמך היא לנסות עודד מישהו אחר."