"אדם חכם יכול ללמוד משאלה טיפשית יותר מאשר טיפש יכול ללמוד מתשובה חכמה."