"כסך והצלחה לא משנים אנשים; הם רק מגבירים את מה שכבר נמצא בהם."