"לפני שאתה מאבחן את עצמך כדכאוני או בעל הערכה עצמית נמוכה, קודם כל תוודא שאתה לא, למעשה, פשוט מקיף את עצמך באידיוטים."