"שכח את כל הסיבות למה זה לא יעבוד והאמן בסיבה האחת למה זה כן."