"כדי להצליח, הרצון שלך להצליח חייב להיות גדול יותר מהפחד שלך להכשל."